Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie in de week voor 9 augustus gaat naar Kerk in Actie in het kader van werelddiaconaat, en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Interieurfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 5 juli: Collecte voor Kerk in Actie: Vakantiepret voor kinderen in Armoede
  • 12 juli: Noah's Ark Children's
  • 19 juli: IZB
  • 26 juli: Youth for Christ
  • 2 augustus: Diaconaal Platform

De collecte in de week voor 9 augustus is bestemd voor kerk in actie, in het kader van Werelddiaconaat. Kerk in Actie is het zendingswerk en het diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie geeft invulling aan de bijbelse opdracht om het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus door te geven, mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Het werk van Kerk in Actie wordt gedragen door de inzet van duizenden mensen in de plaatselijke gemeenten.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 9 augustus’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte van zondag 9 augustus is voor de instandhouding van de Eredienst en het Interieurfonds. 

U kunt op twee manieren uw gift overmaken.

  • Door te klikken op deze link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d11b40414273f897b320dc274c4c8b39  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Wilt u liever zelf een bedrag overmaken, dan kan dit uiteraard ook door uw collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Wij danken u voor uw gift!

Nieuwsoverzicht