Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Contactpersonen

Predikanten

Stad
Ds. G.J. Röben
Schuit 16
8325 HK Vollenhove
predikantstad
Telefoon: 06-57913161
Ambt
Predikant: vacant
Kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer
hkramer
Telefoon:06-30016897

Scriba

Mevr. R. Hofland
Postbus 82
8325 ZH Vollenhove
scriba

Preekvoorziener

Dhr. C.A. Verwaaij
caverwaaij
Telefoon: 0521-370470

Diaconie

Secretariaat
Mevr. Lenie Ruitenbeek
Postbus 82
8325 ZH Vollenhove
diaconie
Telefoon: 0527-243545

Financiële administratie
Dhr. E. van der Linde
Postbus 82
8325 ZH Vollenhove
Telefoon: 06-22905565
Bankrekeningnummer: NL 65 RBRB 0691624674 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove

College van Kerkrentmeesters

Secretariaat
Mevr A. Kwast
cvksecretariaat

Ledenadministratie administratie
Dhr. M. De Lange
ledenadministratie

Financiële administratie
Dhr. J.A. Klappe en Mevr. G. Klappe - Spans
Oppen Swolle 58a
8325 PH Vollenhove
cvkadministratie
Telefoon: 0527-246331
Bankrekeningnummer: NL75RABO0301801886 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove
Meer informatie over de ANBI status en het RSIN-nummer

Collecten / collectebonnen / kerkbalans
Jan Bron
Bisschopstraat 58
8325 BD Vollenhove
Telefoon: 0527-243734

Kerkelijke gebouwen

Grote Kerk
Dhr. Jan Klappe (koster)
Telefoon: 0527-246331
Mobiel: 06-12488773
kostergrotekerk
Voor het huren van de Grote kerk stuur een bericht naar:
cvkvoorzitter

Kapel
Mevr. Geke - van Dalen
Molenstraat 44
kapel
Mobiel: 06-49139767
Telefoon: 0527-246767

Tilvoorde
Heeft u iets te vieren en wilt u dit in een intieme sfeer doen maar heeft u thuis onvoldoende ruimte om al uw gasten te ontvangen, denk dan eens aan Tilvoorde, Bisschopstraat 5 in Vollenhove.
Tilvoorde bestaat uit 3 verdiepingen met 4 zalen. Daarnaast is er een gezellige ruimte voor de jeugd en beschikt Tilvoorde over WIFI. De grote en de kleine zaal beneden zijn gescheiden door middel van een schuifwand welke open gezet kan worden zodat er één grote ruimte ontstaat.
Deze zaalindeling is zeer geschikt voor een feestje waarbij een buffet genuttigd wordt.
De beneden zaal beschikt over een geluidsinstallatie, een groot scherm en een beamer.
Alle zalen zijn bovendien uitstekend te gebruiken als vergaderruimte of voor het geven van een cursus of andere bijeenkomsten.
Het jeugdhonk is een leuke plek om een verjaardagsfeest te vieren voor de jeugd, er is een televisie aanwezig met dvd speler. ( eventueel mogelijkheid om gebruik te maken van een beamer).
Wat Tilvoorde financieel aantrekkelijk maakt is dat u in principe alleen zaalhuur hoeft te betalen, het drinken, eten e.d. kunt u eventueel zelf meenemen.
In overleg met de beheerder is het mogelijk dat alles voor u geregeld wordt zoals aanschaf van eten, drinken en bedienend personeel.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met Natascha Lassche, contactpersoon van Tilvoorde.
Let op !
Tilvoorde is voor iedereen toegankelijk dus ook voor niet kerkelijke bijeenkomsten.
Mevr. Natascha Lassche (beheerder)
Mobiel/Whatsapp: 0611937755
tilvoorde

Voor gebruik van Tilvoorde bij begrafenissen kunt u contact opnemen met:
Mevr. M. Hoogstede
begrafenissen
Telefoon: 0527-241788 / 06-20791328

Website

Redactie:
redactie

Dhr. B. Stam (Technisch en Appostel App)
webmaster