Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Wijkindeling Stad

Centrum:
Ouderling: vacant/crisispastoraat: ds. G J. Röben, Schuit 16, 8325 HK Vollenhove, tel. 06-57913161.
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Diaken: mw. D. Buimer-Weijs, Steiger 9, 8325 HB Vollenhove,
tel. 06-36115969.
dbuimer@hervormdvollenhove.nl
Diaken: mw. E. Paters-Prins, Wheeme 7, 8325 AE Vollenhove, tel. 06-23859080.
epaters@hervormdvollenhove.nl
Pastoraal medewerkers:
Mw. G. de Lange-van Benthem, Kerkstraat 20, 8325 BK Vollenhove, tel. 243272.
gdelange@hervormdvollenhove.nl
Dhr. H. Halma, Landpoortsteeg 11, 8325 CM Vollenhove, tel. 06-51186035.
hhalma@hervormdvollenhove.nl
Straten: Aan Zee, Bentstraat oneven 1-23, Bisschopstraat, Clarenberglaan, Doelen, Doelenstraat, De
Ervensteeg, Gasthuisstraat, Het Goor, Haven, Heilige Geeststeeg, Landpoortsteeg, Kerkplein,
Kerkstraat, Kerksteeg, Molenberg, Putsteeg, Schapensteeg, Vismarkt, Visschersstraat, Voorpoort.
Contactpersonen:
Bisschopstraat 13 – 39, Putsteeg: Mw. C. Bos – Dragt Tel: 241951/06-12133231;
Kerkstraat 26 – 5: Mw. G. Bron, - Zandbergen, Jan.en.geke.bron@icloud.com Tel: 243734
Bisschopstraat 49 – 80, Bisschopstraat 1 en 26, Kerkstraat 6 – 22: Mw. Nienke Halma en hr. Hessel
Halma, Fam.halma@gmail.com Tel: 06-17113312 (Nienke)
Kerkstraat 62-82: Mw. G. de Lange – van Benthem, gdelange@hervormdvollenhove.nl Tel: 243272
Landpoortsteeg en Voorpoort: Mw. T. Doosje – Koeling, t.doosje@gmail.com Tel: 241662
Visscherstraat en Vismarkt: Mw. G. Zweistra – de Oude, gesinazweistra@hotmail.com Tel: 243988/
06-37171094 (voorkeur per whatsapp)
Aan Zee en Het Goor: Jolanda Klaver – Bruintjes, 4klaver@ziggo.nl Tel: 245526/ 06-19635835
Doelenstraat, De Doelen, Molenberg en Clarenberglaan: Mw. H. Jordens – Molenberg, Tel: 243718
Kerkplein 7, Bentstraat 11, 17, 21, 8, Heilige Geeststeeg 2, 6, 14, 3, 1 en Gasthuisstraat 6, 12, 16, 18,
22: Mw. A. van Dijk – Bisschop, vandijk@ziggo.nl Tel: 243035
Schapensteeg, Kerksteeg, Kerkplein, Putsteeg en Haven: Mw. A.Kooij, aaltjekooij@gmail.com Tel:
243119

Oost:
Ouderling: mw. M. Westhuis, Godfried van Rhenenlaan 36, 8325 EX Vollenhove tel. 243127.
mwesthuis@hervormdvollenhove.nl
Diaken: mw. L. Ruitenbeek-Tijsterman, Clarenberglaan 25, 8325 CH Vollenhove, tel. 243545.
lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
Diaken: dhr. P.J. Klaver, Doelenstraat 13A, 8325 CB Vollenhove, tel. 245526.
pklaver@hervormdvollenhove.nl
Straten: Achter de Hare, Dirk v.d. Arestraat, De Cartouwe, Jan van Dieststraat, Rudolf van
Diepholtstraat, ’t Engelse Bos, Frederik van Blankenheimstraat, Het Franse Pad, Flevoweg, Godfried
van Rhenenlaan, van Haersoltelaan, Meester Kroezestraat, Productieweg, J. van Raesfeldstraat,
Georg Schenckstraat, Het Vosken, Joan Vuistpad, Floris van Wevelikhovenstraat, Weg van Rollecate,
Willem de Lillestraat, H. van Beierenstraat, D. van Bourgondiëstraat, De Weijert.
Contactpersonen:
Achter de Hare, Mw. H. Kuiper – van Bruggen, kuiper1808@gmail.com Tel: 06-25242572
Weg van Rollecate 30 t/m 46 en De Cartouwe 11 t/m 64: Mw. L. Smit – Mol:
lammiesmitmol@gmail.com Tel: 241746
Weg van Rollecate 56 t/m 74, de Weijert, Productieweg en De Cartouwe 45,47,51: Mw. T. van Dijk:
tvandijk@hervormdvollenhove.nl Tel: 264468
Jan v. Dieststraat: Mw. Jolien Apeldoorn – Knol: jolien.apeldoorn@home.nl
Tel: 242662/06-34833662
Jan van Arkelstraat en Engelse Bos: Mw. Doortje van der Linde: Tel: 244406
G. Schenckstraat, Het Vosken, Het Franse Pad en Mr. Kroezestraat: Geke Buimer,
gjalthouwer@gmail.com Tel 205887/ 06-11223097
Willem de Lillestraat, v.Diepholtstraat, F. van Wevelikhovenstraat, J. van Raesfeldstraat, D. van de
Arestraat en H. van Beierenstraat: Gé Korthoef-Visscher: a.korthoef@gmail.com
tel: 06-14953361
Van Haersoltelaan en Joan Vuistpad: Mw. G. Muis – Schaap: mel.muis@outlook.com Tel: 243031
G.v.Rhenenlaan: Mw.C.Mooiweer – Brandsma: Christienmooiweer3@gmail.com Tel: 06-23188420
D. van Bourgondiëstraat en Van Blankenheimstraat: Mw. Roelie Weijs – Dikken:
roelieweijs54@outlook.com Tel: 243057

Polder:
Ouderling: vacant/crisispastoraat: ds. G J. Röben, Schuit 16, 8325 HK Vollenhove, tel. 06-57913161.
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Diaken: dhr. A. Wetering, Uiterdijkenweg 41b, 8315 PN Luttelgeest, tel. 06-31594859.
awetering@hervormdvollenhove.nl
Pastoraal medewerker: mw. T. van Dijk, de Weijert 32, 8325 EM Vollenhove, tel. 264468.
tvandijk@hervormdvollenhove.nl
Straten/plaatsen: Emmeloord, Kraggenburg/Ens, Marknesse, Bant, Luttelgeest, Vollenhoverweg,
Repelweg, Voorsterweg, Ettenlandseweg.
Contactpersonen:
Ettenlandseweg, Repelweg en Vollenhoverweg: Mw. T. ten Wolde, riatenwolde01@outlook.com Tel:
241122
Marknesse: Baarloseweg, Boszoom, dr.M.Rijkenhof, Grachtwal, Noordzoom, Rietpluim, Westervoor,
Jasmijnhof, Lange Voor, Rozenhof, Voorsterweg, Emmeloord: Gelrelaan, Purmer, Statehof, Smeden
5, Leiden, Groningen, Tilburg: Mw. G. ten Klooster, tenklooster@gmail.com Tel: 203245
Ens: Drietorensweg, Blokzijl: Groenestraat, Kanaalweg, Uiterdijkenweg, Emmeloord: Overflakkee,
Luttelgeest: Schoolstraat, Kraggenburg: Het Klif, en Bant: Oostakker: Mw. (Reiny) Koers,
hertenpad@zonnet.nl tel: 252898/ 06-813472262

West:
Ouderling: vacant/crisispastoraat: ds. G J. Röben, Schuit 16, 8325 HK Vollenhove, tel. 06-57913161.
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Diaken: mw. E. Bredewout-van Noorel, Floris van Wevelikhovenstraat 10, 8325 GD Vollenhove, tel.
243364. ebredewout@hervormdvollenove.nl
Diaken: dhr. N. Roskam, Schuit 55, 8325 HA Vollenhove, tel. 06-42525157.
nroskam@hervormdvollenhove.nl
Pastoraal medewerkers: mw. T. van Dijk, De Weijert 32, 8325 EM Vollenhove, tel. 264468.
tvandijk@hervormdvollenhove.nl
Mw. R.H. Slimmen-Hovinga, Aak 20, 8325 HD Vollenhove, tel. 243022.
rslimmen@hervormdvollenhove.nl
Straten: Bentstraat overig, Canneveltstraat, De Rede, De Voorst, De Wal, Doeveslag, Laan van
Toutenburgh, Noordwal, van Middachtenstraat, van Smirrenstraat, Voorslag, Wheeme, Zeekampen.
Contactpersonen:
van Smirrenstraat, van Middachtenstraat en Wheeme: Mw. M. Rook – Krale, tel. 243258/ 06-
19672076
Voorslag en De Voorst: Mw. E. Hulleman – Driegen, ernahulleman@hotmail.com Tel: 06-22254908
Canneveltstraat: Mw. C. van Asselt, tel. 06-20327397


Zuid:
Ouderling: mw. M. Janssen, Schouw 2, 8325 HR Vollenhove, tel. 06-19100315.
mjanssen@hervormdvollenhove.nl
Diaken: dhr. J.A. Wouters, Doeveslag 79, 8325 AJ Vollenhove, tel. 06-22569104
jwouters@hervormdvollenhove.nl
Straten: Aak, Anker, Bons, Botter, Kade, Kiel, Mast, Pluut, Punter, Schuit, Steiger, Schouw, Reling,
Roer, Zwaard.