Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Van al het (beeld)materiaal is geprobeerd de rechthebbende te traceren. Mochten hierover vragen zijn dan kunt u deze mailen naar de redactie.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, de Hervormde gemeente Vollenhove is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schades van welke aard dan ook.

Het kopiëren van teksten en fotomateriaal van deze website is toegestaan mits dit gebruikt wordt voor non-commerciële, informatieve, educatieve en persoonlijke doeleinden.

Fotomateriaal is verzorgd door Tiny Veldman.

Deze website is vormgegeven en vervaardigd in opdracht van de Hervormde gemeente Vollenhove.