Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Overzicht

Elke zondag worden er 2 erediensten gehouden:
Om 10:00 uur in de Grote kerk te Vollenhove, Kerkplein 4. Voor de kinderen, in de leeftijd van 0 - 4 jaar, is er oppasdienst in Hervormd Centrum "Tilvoorde", Bisschopstraat 5.
De tweede dienst is in de Hervormde Kapel, Molenstraat 33 in St. Jansklooster. Tijdens de wintertijd begint de dienst om 14.30 uur, in de zomertijd om 19.00 uur.
U bent van harte welkom in deze diensten!

In verband met de corona maatregelen wijken de diensten af, controleer daarom de opmerking bij "informatie kerkdiensten" op de home page.

Aanmelden kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de eerst komende diensten:

Datum Aanvang Voorganger Locatie Opmerking
11-12-2022  10:00 uur  ds D Wolters uit Amsterdam  Grote Kerk  3de Advent  
11-12-2022  14:30 uur  ds K de Graaf uit Nijensleek  Kapel   
18-12-2022  10:00 uur  ds D Wijmenga  Mariakerk  top2000 dienst (samen met Maria)  
18-12-2022  10:00 uur  ds J D Th Wassenaar uit Hellendoorn  Grote Kerk  4de Advent  
18-12-2022  14:30 uur  kand P J Lok uit st Jansklooster  Kapel   
18-12-2022  16:00 uur  Kinderkerstfeest  Grote Kerk   
24-12-2022  19:00 uur  Zondagsschool De Regenboog Kinderkerstfeest  Kapel   
24-12-2022  22:30 uur  kand P J Lok uit st Jansklooster  Grote Kerk  Kerstnachtdienst  
25-12-2022  10:00 uur  ds G Doorn uit Spakenburg  Grote Kerk  1ste Kerstdag  
26-12-2022  10:00 uur  Mevr H Kramer de Jong uit Emmeloord  Kapel  2de Kerstdag  
31-12-2022  19:30 uur  Mevr H Kramer de Jong uit Emmeloord  Grote Kerk  Oudejaarsavond  
31-12-2022  19:30 uur  ds W H B ten Voorde uit Nunspeet  Kapel  Oudejaarsavond