Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Doopdiensten

Vijf keer per jaar hebben we een doopdienst in onze gemeente. Wilt u uw kind laten dopen, dan wordt u op de doopzitting verwacht. De doopzitting vindt ongeveer twee weken voor de doopdienst plaats. Tijdens deze doopzitting wordt gevraagd naar uw motivatie om uw kind te laten dopen. Daarnaast bereiden we de doopdienst voor. Als u dus liederen of teksten hebt die u aanspreken en die u in de dienst terug wilt zien, mag u deze meenemen. De datum en locatie van de doopzitting worden vermeld in het Hervormd Zondagsblad en in de Zondagsbrief.

Tijdens de doopzitting krijgt u een tas mee vol kinderbijbels, boekjes, cd’s en dvd’s. Hierdoor kunt u zich een beeld vormen van al het materiaal dat u kunt gebruiken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen. Deze tas wordt een paar weken na de doopdienst bij u opgehaald, zodat hij naar een volgende doopouder kan.

Om de twee jaar organiseren we een drietal avonden geloofsopvoeding. Op deze avonden verwachten we alle ouders die in de twee jaar daarvoor hun kind hebben laten dopen. We gaan met elkaar in gesprek over de opvoeding van onze kinderen en de rol die het geloof daarbij speelt. Zo stimuleren en motiveren we elkaar om het geloof door te geven.