Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kapel

De KapelDe Hervormde Kapel is in gebruik genomen in 1909. Vanaf 1906 is de bouw van de Kapel een belangrijk doel geweest van ds. Broersma. In Sint Jansklooster was door het ontbreken van een gebouw in het geheel geen verenigingsleven. De catechisatie werd gegeven in de openbare school. Na de opening van de Kapel werden de jongens- en meisjesvereniging opgericht, de knapenvereniging en de jonge meisjesvereniging. Ook de Zondagsschool kende in 1909 de start.

Indeling De Kapel kent drie zalen. Aan de straatkant bevindt zich de kerkzaal waar zondags om 14.30 uur kerk is. Deze kerkzaal wordt ook gebruikt voor rouw- en trouwdiensten. Er achter bevindt zich de grote zaal, waar door de weeks de meeste activiteiten zijn, zoals club, catechisatie en vergaderingen. Op zondagmorgen wordt er zondagsschool gehouden.

 

Kapel interieurDaarnaast is er nog een kleine zaal die zondags gebruikt wordt als consistorie en door de weeks als vergaderruimte. Wilt u gebruik maken van de Kapel neem dan contact op met de beheerder. Voor gebruik van de Kapel bij begrafenissen kunt u contact opnemen met Margriet Hoogstede: telefoon: 0527-241788 / 06-20791328 of e-mail: begrafenissen@hervormdvollenhove.nl