Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kringen

Voor de gehele gemeente

Het programma voor vorming en toerusting voor de hele gemeente behelst een aantal activiteiten. Hieronder vindt u ze sumier aangeduid. Verdere informatie vindt u in het boekje "Samen verder groeien".

 

Thema-avonden over het gebed

‘Het gebed is de ademhaling van een christen’, zo zei eens iemand. Zoals je lucht nodig hebt om te leven, zo heb je het gebed nodig om te geloven. Het gebed is het gesprek dat je met God voert. Het is een open lijn houden met je hemelse Vader. Het is in een relatie staan met je Schepper. En toch lijkt bidden soms zo verdraaid lastig. We lijken het haast wel verleerd. We weten niet wat we zeggen moeten en hoe. We twijfelen eraan of bidden wel werkt. En soms lijkt de hemel wel van koper: hoort God me wel? Dit seizoen willen we een aantal thema-avonden houden over het gebed. Elke avond is afzonderlijk te volgen, maar natuurlijk kunt u ook het hele seizoen meemaken. 

Hete hangijzers

Er zijn van die vraagstukken in het leven die ons erg kunnen bezighouden en waar we niet zomaar een antwoord op hebben. Vraagstukken waarover we sterk van mening kunnen verschillen en waar soms een taboe op rust. Dan is het juist goed om daarover in gesprek te gaan met elkaar. Dat doen in een serie avonden ‘Hete hangijzers’. Er zijn vijf donderdagavonden gepland.

Kopstukken uit de kerkgeschiedenis

In de reeks ‘Kopstukken’ wordt steeds een andere belangrijke persoon uit de kerkgeschiedenis uitgelicht. 

Geloof, Hoop en Tieners!

In dit seizoen willen we met ouders en tieners in gesprek gaan over onderwerpen die beiden raken. De opzet is zo dat jongeren onderling over het
onderwerp spreken, en dat de ouders hetzelfde onderwerp bespreken met elkaar. De avond wordt gezamenlijk besloten door een korte samenvatting van het onderwerp en de reacties die dat heeft opgeroepen. De onderwerpen zijn:
- Kerkgang en geloof in het gezin
- Sociale media en communicatie
- Uitgaan.
Het is natuurlijk het leukst en meest vruchtbaar als ouders en jongeren van hetzelfde gezin komen, maar het is ook mogelijk alleen als ouder of jongere te komen. Geef je op en doe mee!

Gespreksgroep ‘Als je iemand verloren hebt’

Ook in het komende seizoen willen we opnieuw een gespreksgroep rondom het thema rouw opstarten. Kort na een overlijden is er vaak de gelegenheid om met iemand over je dierbare te praten, maar daarna wordt het vaak stiller. Bij nabestaanden kan de behoefte leven deze stilte te doorbreken, en kan het prettig zijn er met anderen in een veilige setting over te spreken.
Deze groep is bedoeld voor hen die de eerste storm van emotie en vragen over zich heen hebben gehad en behoefte hebben om deze ervaringen uit te wisselen, te ordenen en het licht van Gods Woord er over te laten schijnen. We denken daarbij aan mensen die al wat langer geleden –een jaar- of meer iemand zijn verloren. Samen zullen we aan de hand van een prachtig boekje met elkaar in gesprek gaan.

We hebben momenteel vier dinsdagmidagen gereserveerd, maar mocht er belangstelling zijn in een avondkring, of individuele gesprekken dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten, of mevr. W. Dekker (Rouwbegeleidster, tel: 241135).

Workshops Bijbels Culinair

Dit seizoen organiseren we twee keer een workshop Bijbels culinair. We willen samen koken, eten en op een ontspannen manier bezig zijn met de Bijbel. Door de gerechten komen Bijbelverhalen op een andere manier tot leven. Beide avonden zijn afzonderlijk te volgen, maar u mag ook aan beiden deelnemen. De recepten zijn elke keer verschillend. Naar verwachting zullen we in het najaar aansluiten bij het Joodse Loofhuttenfeest en in het voorjaar een Paasmaaltijd bereiden. Kosten voor één avond zijn 15 euro.

De kruiswoorden in de muziek

In het evangelie loopt een lijn van de kribbe naar het kruis. Aan het kruis horen we Jezus woorden zeggen die van een enorme betekenis zijn.
Voor vele christenen uit het verleden en in onze tijd zijn die kruiswoorden bakens in leven en in sterven. Talloze muzikanten en componisten hebben het gewaagd om rond en onder deze zeven kruiswoorden muziek te componeren.
We willen enkele voorbeelden beluisteren en de relatie bespreken tussen woord en toon. De muziek is van componisten uit het heden en het verleden.

Huiskringen en Gemeentegroeigroepen

Bent u op zoek naar een kring om samen met gemeenteleden over God, geloof, geestelijke groei en dagelijks leven te praten? Er zijn in de gemeente verschillende kringen en gemeentegroeigroepen actief. Op verschillende avonden. Door de week of juist op zaterdag of zondag. Met of
zonder ondersteuning van een predikant. Geef het door aan uw predikant, Marjolein Verbaas, Willy Heite of Jenny Boersma. Dan kunnen we samen op zoek naar de kring die het beste bij uw wensen en mogelijkheden past.

En verder...

Hiernaast zijn er nog een aantal thema-avonden te bezoeken. Kijk voor meer info het boekje via deze link.