Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Zondagsschool ambt 'De Regenboog'

In onze gemeente is er één keer in de twee weken zondagsschool. Het is fijn om een uurtje met de kinderen bij elkaar te komen om met het evangelie bezig te zijn. Er wordt een basis gelegd voor later. Zondagsschool is er voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Tijdens de zondagsschool (van 10.00-11-15 uur) zingen, bidden en luisteren we naar een Bijbelverhaal. In aansluiting daarop praten we door over het verhaal. Daarna is er altijd tijd over voor een knutselwerkje, puzzeltje of spelletje. De zondagsschool is de voorbereiding op de tienerdiensten waar de kinderen van groep 7 en 8 en de brugklassers naar toe gaan. De basis voor de toekomst. De zondagsschool wordt gehouden in de Kapel in Sint Jansklooster. Als er zondagsschool is, is de leiding aanwezig vanaf 9.30 uur. Zodra uw kind 4 jaar wordt, is hij/zij van harte welkom.

De leiding bestaat uit Janneke Steen (voorzitter), Renate Boxum, Clariska Lassche en Martine Knobbe.