Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Identiteit

De Hervormde Gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster wil in de eerste plaats een christelijke gemeenschap zijn. Dat betekent dat Jezus Christus onze Heer is. In Hem vinden wij onze identiteit. Hij is het die ons in gemeenschap brengt met God en met elkaar. En door zijn Heilige Geest vernieuwt Hij ons leven en bouwt Hij aan zijn koninkrijk in ons midden.

Binnen de grote familie van christelijke kerken, behoren we tot het gezin van de Protestantse Kerk in Nederland. We onderhouden warme contacten met de plaatselijke gereformeerde kerk.

Ons gezin heeft een bijzondere affiniteit met de Confessionele Vereniging. Dat wil zeggen dat we in ons denken ons laten leiden door de Bijbel en door het Belijden van de kerk.