Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

Binnenkort gaat Actie Kerkbalans van start. De Actie loopt dit jaar van zaterdag 14 januari tot en met zaterdag 28 januari. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Binnenkort ontvang u een envelop voor de Actie Kerkbalans. In deze enveloppe zit een informatiefolder, uw persoonlijke toezeggingsformulier en een antwoordenveloppe. De vrijwilliger die de enveloppe voor de Actie Kerkbalans bij u komt brengen, maakt zelf kenbaar of hij/zij de antwoordenveloppe ook weer bij u ophaalt. Indien dit niet het geval is, dan kunt u de antwoordenveloppe afgeven op de onderstaande adressen. Tevens kunt u uw
toezeggingsformulier mailen naar: cvksecretariaat@hervormdvollenhove.nl In Nieuw-Clarenberg zal bij de balie een mandje worden neergezet, waar u de antwoordenveloppe in kunt doen.

Tot slot vindt u dit jaar in de enveloppe van de Actie Kerkbalans een enquête omtrent de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij willen u vragen om deze enquête in te vullen. In alle enveloppen zit één exemplaar bijgevoegd. U mag deze vragenlijst, wanneer u hier als man/vrouw en/of gezin hetzelfde instaat, gezamenlijk invullen. Eventuele opmerkingen en/of verschillen kunnen desgewenst op de achterzijde van de enquête worden vermeld.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage aan Actie kerkbalans 2023.

Met vriendelijke groeten,
Het College van Kerkrentmeesters

Annemarie Kwast, Kerkstraat 80, 8325 BM Vollenhove

Bert Winter, Schuit 9, 8325 HH Vollenhove

Theo Knobbe, Vossenkamp 30, 8326 DA Sint Jansklooster

kerkbalans