Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Winteractiviteit 21 januari

Op 21 januari is er door de jeugd druk geknutseld voor de vogels Zie hier het resultaat!

vogeltraktatie