Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

ACTIE: SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK 2023

De actie voor de Voedselbank, die we vorig jaar hielden, was een groot succes. Ook dit jaar willen we, samen met alle kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster, een inzamelingsactie voor de voedselbank organiseren.

Nog steeds zijn er mensen die in financiële moeilijkheden zitten of komen. Door de oorlog in Oekraïne, waardoor energie en voedsel steeds duurder worden, zijn er meer mensen die niet rond kunnen komen. De Voedselbank krijgt veel aanvragen voor voedselpakketten.

Het blijkt dat armoede iedereen kan treffen; het overkomt zowel hoogopgeleide als kansarme mensen.

Daarom organiseren we ook dit jaar een actie voor Voedselbank Steenwijkerland.

We roepen iedereen op om producten te geven

ZATERDAG 11 februari 2023 van 10.00 – 12.00 uur en van 14.30 - 16.30 openen we de deuren van de kerken en kan iedereen de producten brengen naar:

Grote Kerk, Kerkplein 4 Vollenhove (deze kerk ook voor de dienst op zondagochtend 12 februari)

Maria Kerk, Bisschopstraat 32 Vollenhove

GKV, Kerkstraat 25 Vollenhove (alleen tussen 10.00 – 12.00 uur)

Rooms Katholieke Kerk, Kerkstraat 40 Vollenhove (alleen tussen 10.00 – 12.00 uur)

Johanneskerk, Leeuwte 81 Sint Jansklooster (alleen tussen 10.00 – 12.00)

De Kapel, Molenstraat 33 Sint Jansklooster

GKV Kadoelen, Bergkampen 14 Sint Jansklooster (alleen tussen 10.00 – 12.00 uur)

Op zondag 12 februari voor de kerkdienst bij de CGK Sint Jansklooster, Molenstraat 14 Sint Jansklooster

Hierbij de voorkeurslijst van de Voedselbank:

- Rijst

- Beschuit

- Macaroni

- Jam

- Fruit in blik

- Pindakaas

- Groente in blik

- Stroop

- Crackers

Bent u zelf niet in de gelegenheid om producten te kopen, maar wilt u wel iets bijdragen? Dan mag u ook een gift brengen op de bovengenoemde tijdstippen in een van de kerken.

Op 12 februari is de collecte voor de Voedselbank. En u kunt uw bijdrage storten op banknummer NL65 RBRB 0691624674 van de Diaconie ovv Voedselbank.

Het is goed om te beseffen dat alles wat we hebben, ons ook gegeven is; wij kunnen daar ook weer van uitdelen.

Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Matheus 25:35

Doet u mee?? We hopen op een goede opbrengst!!

Voedsel