Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nieuwe ANTEPENDIA en BLOEMSTUKKEN

Vorig jaar werd er een oproep gedaan om nieuwe antependia te maken voor de Grote Kerk en de Kapel. Thans ligt er In de Grote Kerk een wit kleed op de avondmaalstafel en zijn er 4 kleden met verschillende kleuren voor het liturgisch centrum (de tafel voor de preekstoel). In de Kapel ligt er ook een wit kleed over de tafel voor de preekstoel.

De symbolen van de huidige antependia zijn nog prachtig, alleen na al die jaren zijn ze verkleurd en er zijn ook verschillende slijtplekken te zien. Tot onze vreugde waren vijf dames uit de gemeente bereid om er mee aan de slag te gaan; Mieke Zandbergen, Jannie Dierkes, Anneke Snijder, Jeanette de Olde en Ria Groenewoud. In het afgelopen jaar hebben ze uren gewerkt aan 6 nieuwe kleden en die zijn nu klaar. Ze zijn erg mooi geworden. Tevens zijn er 2 mooie, nieuwe bloemstukken gemaakt, door Hessel Halma en zijn dochters Trijntje en Willy, voor de Grote Kerk en voor de Kapel. We willen deze mensen heel hartelijk danken voor hun creatieve werk!

Op 30 APRIL 2023 zullen de nieuwe antependia op de tafels liggen en de nieuwe bloemstukken in de Grote Kerk en de Kapel staan. De kleden die op dat moment nog niet gebruikt worden, zullen op het hoge koor ten toon gesteld worden zodat u ze kunt bekijken.

Het is een mooie gelegenheid om ons eens te verdiepen in het gebruik van de antependia. De antependia zijn de gekleurde kleden over de liturgietafel en zij leiden ons door het kerkelijke jaar. Iedere tijd heeft een andere kleur en beeltenis. Er worden in het kerkelijk jaar vier kleuren gebruikt: wit, rood, paars en groen.

  • WIT is de kleur van reinheid, zuiverheid, licht, feest. Op het witte doek zijn bijvoorbeeld stralen te zien. Die verwijzen naar het Licht van Christus.
  • ROOD is de kleur van vuur, wat ons direct aan Pinksteren doet denken en verwijst naar de Heilige Geest. Op het doek zijn vlammen en een duif te zien, symbolen van de Heilige Geest.
  • PAARS is de kleur van inkeer, verootmoediging, ingetogenheid, boete en rouw. Dit kleed is sober vormgegeven met vormen die op beslotenheid duiden.
  • GROEN is de kleur van hoop, groei, toekomst. Het bevat twee korenaren. Zij symboliseren ook groei en toekomst.

De antependia bevatten alle vier een open kruis, gemaakt van gekleurde draden en linten. Dit zegt iets over de openheid en veelkleurigheid van de christelijke gemeente. Ze bevatten ook alle vier een open cirkel. Die cirkel staat voor de wereld. Op de volgende manier worden de kleuren gebruikt tijdens het kerkelijk jaar:

- Het kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent (de 4e zondag vóór Kerst). De Adventsperiode duurt tot aan de Kerstnachtdienst (24 december ’s avonds) en de kleur is dan PAARS.

- Op de avond van 24 december begint met de wisseling van de kleuren de Kersttijd en wordt de kleur WIT. De Kersttijd duurt tot en met 6 januari, Epifanie (Driekoningen).

- Ná 6 januari tot aan de 40 dagentijd is de kleur GROEN.

- Met de Aswoensdag (6 1/2 week vóór Pasen) begint de 40 dagentijd. De kleur is dan PAARS. Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de kleur WIT.

- Op de zaterdag vóór Pasen begint met de wisseling van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur WIT. De Paastijd duurt tot aan Pinksteren.

- Op Pinksteren is de kleur ROOD.

- Ná Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur GROEN.

- Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de kleur WIT.

 

Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan het kerkelijk jaar:

- Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant is de kleur ROOD.

- Bij een trouwviering is de kleur WIT.

- Bij een uitvaart is de kleur (meestal) PAARS of WIT.

 

Het duizelt u waarschijnlijk inmiddels. Bewaart u deze toelichting en let nog eens op hoe en wanneer onze kosters de antependia wisselen. Ze (de antependia) verschieten letterlijk van kleur tijdens het kerkelijk jaar!

kerk