Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Examentijd!

De meest spannende weken voor jongeren op het voortgezet onderwijs komen eraan. De examens beginnen op 11 mei. Op woensdag 9 juni krijgen de jongeren van beroepsgericht onderwijs de uitslag en op 14 juni de jongeren die op vmbo (basis- kader- tl), mavo, havo en vwo. Wij bidden hen veel succes, sterkte en kracht toe in deze intensieve periode.

Graag willen wij net als voorgaande jaren deze jongeren verrassen met een presentje.  Daarom willen wij vragen of u een jongere kent die dit jaar examen moet doen in het voortgezet onderwijs: vakcollege, vmbo (basis- kader- tl), mavo, havo en vwo. 

Kent u een examenkandidaat die in de omgeving van Vollenhove, Sint-Jansklooster, Blokzijl of Marknesse woont? Geef hem of haar dan snel op! 

 

Wilt u bij de opgave het volgende vermelden? 

  • Roepnaam en Achternaam
  • Adres
  • Opleiding

 

Deze opgave kunt u aanleveren voor 31 mei via de mail:

Tineke Steenbergen  tsteenbergen@hervormdvollenhove.nl

Jacqueline Boxum    jaboxum@hervormdvollenhove.nl

Danique Roskam.     droskam@vollenhove.nl

Berlinde de Bruin.    bdebruin@hervormdvollenhove.nl

examens