Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Gezamenlijke dienst Raad van Kerken op 1e Pinksterdag

Nog even en het is de vijftigste dag na Pasen: het Pinksterfeest. De kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster organiseren een kerkdienst op zondagavond 28 mei in de Grote Kerk in Vollenhove. Ds. Arend de Braak zal voorgaan en uitleg geven over een tekst uit het Bijbelboek Romeinen: je hoeft niet te leven in angst, je mag God aanroepen met ‘Abba, Vader’ (papa).

De dienst begint om 19:00 uur en bij de uitgang is er een collecte voor de gemaakte kosten. De Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster nodigt iedereen van harte uit voor deze gezamenlijke dienst.

Gz dienst