Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Tentdienst corso Sint Jansklooster

Zoals gebruikelijk is er ook in 2023 - op de zondag na het corso in Sint Jansklooster - een tentdienst georganiseerd door de Raad van Kerken.

 

De dienst begint om 19:00 uur en Gerwin Timmer, predikant van de Johanneskerk in Sint Jansklooster, zal de dienst leiden. Het thema is ‘Van groei naar bloei’. Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijke Muziekvereniging SDG en de band Set Free. Er zullen twee collectes worden gehouden. De eerste is voor de stichting Groot Verzet Tegen Kanker; voor het team van Isala Zwolle dat samen met oud-patiënten lopend de Mont Ventoux in Frankrijk gaat beklimmen. De opbrengst van de tweede collecte is voor de gemaakte kosten. De Raad van Kerken Vollenhove - Sint Jansklooster hoopt dat op zondag 20 augustus de tent weer vol is en heet iedereen van jong tot oud van harte welkom.
Tent