Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Vrouwengroep Het Kompas vijftig jaar

Tienduizend redenen tot dankbaarheid voor de Hervormde Vrouwengroep Het Kompas in Vollenhove, die in 1973 werd opgericht door onder andere de vrouw van de toenmalige predikant ds. Van Asselt.

Vijftig jaar is een mijlpaal en er kan in dankbaarheid worden teruggekeken op een hele mooie periode, waarin lief en leed met elkaar werd gedeeld. Veel is er in die halve eeuw de revue gepasseerd. Het organiseren van bazaars, lezingen, reisjes, crea-avonden, discussieavonden, quizzen, toneelavonden, Bijbellezingen, zangavonden en bidden. Natuurlijk was er ook ruimte voor serieuze gesprekken.

Veel van de dames van de groep vervulden in de afgelopen jaren een bestuursfunctie en leidden in die hoedanigheid menige goede bijeenkomst. De groep is dankbaar voor de velen die lid zijn en waren.

Het jubileum werd gevierd op landgoed De Oldenhof met een hapje en een drankje en een aantal jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

De groep verwelkomt graag ieder die geïnteresseerd is op de vierde donderdag van de maand in gebouw Tilvoorde in Vollenhove. De avonden beginnen om half acht met een gevarieerd programma en een kopje koffie of thee.

Alles met een glimlach, aandacht voor elkaar, goede gesprekken, geloof, warmte en vertrouwen.

kompas