Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Viering Heilig Avondmaal 12 november 2023

Op d.v. zondag 12 november aanstaande hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Anders dan gebruikelijk gaat de avonddienst in de Grote kerk niet door. De reden is dat we sinds enige tijd constateren dat het bezoeken van deze avonddienst en deelneming aan het Avondmaal in deze dienst structureel is teruggelopen.

Wij gaan er van uit dat dit geen belemmeringen oplevert. Voor iedereen blijft het uiteraard mogelijk om deel te kunnen nemen aan de Avondmaalsdiensten en die mogelijkheden zien er als volgt uit:
- Avondmaalsdienst Grote Kerk om 10.00 uur
Dit blijft uiteraard ongewijzigd en u bent van harte uitgenodigd. We proberen zoveel mogelijk de belemmeringen of beperkingen om de dienst te bezoeken weg te nemen door te wijzen op de oppasdienst, de kindernevendienst en/ of tienerdienst en de autodienst als u slecht ter been bent en
opgehaald wilt worden. Meldt u dat dan wel even tijdig aan op 0527-245526.
- Avondmaalsdienst Kapel 14.30 uur
Waar de afgelopen jaren de avondmaalsbijeenkomst in de kapel niet doorging wegens het niet hebben van een eigen predikant, wordt dat nu opnieuw ingevoerd. Er zal om 14.30 uur in de kapel een avondmaalsdienst worden gehouden in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.
- Avondmaalsdienst Nieuw Clarenberg 15.30 uur
Al geruime tijd wordt het avondmaal ook bediend in Nieuw Clarenberg en deze is niet alleen beperkt tot onze gemeenteleden die wonen in Nieuw Clarenberg. Ook u kunt en mag daaraan deelnemen en ook daar bent u van harte uitgenodigd. Deze dienst start om 15.30 uur. Wel vragen we hier of u dit van te voren wilt aangeven in verband het voorbereiden van het Avondmaal door de diaconie. Dat kunt u doen door:

1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 10 november aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
2. Of u belt ons op nummer (ook vóór 17:00 uur op vrijdag 10 november a.s.): 06-20460515

- Thuis meevieren
Sinds corona hebben we een mogelijkheid ingevoerd die nog steeds mogelijk blijft, namelijk het thuis live meevieren via internet of kerktelefoon. Voor de thuisviering maken we graag zakjes klaar met brood en wijn en ook dat kunt u via de inmiddels gebruikelijke weg aan ons doorgeven. De zakjes
kunnen worden afgehaald of worden gebracht. Mocht u dat willen dan wordt u verzocht om dat bij ons kenbaar te maken. Dit kan als volgt:
1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 10 november aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
2. Of u belt ons op nummer (ook vóór 17:00 uur op vrijdag 10 november a.s.): 06-20460515

U geeft daarbij het volgende op:
- Uw naam
- Uw adres
- Aantal personen (= aantal zakjes)
- U geeft aan of u:
o het bezorgd wilt hebben in het tijdvak 11.00-11.30 uur op zaterdag 11 september aanstaande;
o Het zelf afhaalt tussen 10.30 -11.00 uur in de kerk op 11 november aanstaande.

Zo ziet u maar, de avonddienst in de Grote Kerk komt helaas te vervallen, maar er zijn diverse mogelijkheden om gezamenlijk met andere broeders en zusters het Avondmaal te vieren. Van harte uitgenodigd!

avondmaal