Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Viering Heilig Avondmaal 14 januari 2024

Op d.v. zondag 14 januari aanstaande hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Net als de vorige keer gaat de avonddienst in de Grote kerk niet door.

Voor iedereen blijft het uiteraard mogelijk om deel te kunnen nemen aan de Avondmaalsdiensten en die mogelijkheden zien er als volgt uit:
- Avondmaalsdienst Grote Kerk om 10.00 uur
Dit blijft uiteraard ongewijzigd en u bent van harte uitgenodigd. We proberen zoveel mogelijk de belemmeringen of beperkingen om de dienst te bezoeken weg te nemen door te wijzen op de oppasdienst, de kindernevendienst en/ of tienerdienst en de autodienst als u slecht ter been bent en opgehaald wilt worden. Meldt u dat dan wel even tijdig aan op 0527-245526.
- Avondmaalsdienst Kapel 14.30 uur
Er zal om 14.30 uur in de kapel een Avondmaalsdienst worden gehouden in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.
- Avondmaalsdienst Nieuw Clarenberg 15.30 uur
Er wordt om 15.30 uur een Avondmaalsdienst gehouden in Nieuw Clarenberg en deze is niet alleen beperkt tot onze gemeenteleden die wonen in Nieuw Clarenberg. Ook u kunt en mag daaraan deelnemen en ook daar bent u van harte uitgenodigd. Wel vragen we hier of u dit van tevoren wilt aangeven in verband het voorbereiden van het Avondmaal door de diaconie. Dat kunt u als volgt doen:
1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 12 januari aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
2. U belt ons op nummer (ook vóór 17:00 uur op vrijdag 12 januari a.s.): 06-20460515
- Thuis meevieren
Sinds corona hebben we een mogelijkheid ingevoerd die nog steeds mogelijk blijft, namelijk het thuis live meevieren via internet of kerktelefoon. Voor de thuisviering maken we graag zakjes klaar met brood en wijn en ook dat kunt u via de inmiddels gebruikelijke weg aan ons doorgeven. De zakjes kunnen worden afgehaald of worden gebracht. Mocht u dat willen dan wordt u verzocht om dat bij ons kenbaar te maken. Dit kan als volgt:
1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 12 januari aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
2. U belt ons op nummer (ook vóór 17:00 uur op vrijdag 12 januari a.s.): 06-20460515
U geeft daarbij het volgende op:
? Uw naam
? Uw adres
? Aantal personen (= aantal zakjes)
? U geeft aan of u:
o het bezorgd wilt hebben in het tijdvak 11.00-11.30 uur op zaterdag 13 januari aanstaande;
o Het zelf afhaalt tussen 10.30 -11.00 uur in de kerk op 13 januariaanstaande.

Zo ziet u maar, er zijn diverse mogelijkheden om gezamenlijk met andere broeders en zusters het Avondmaal te vieren. Van harte uitgenodigd!

avondmaal