Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Preek van de leek

Op donderdag 25 januari 2024 is er weer een Preek van de leek. Ditmaal zal Ineke van de Beek, in samenwerking met Annette Oosterhoff en Annet Stam (van zanggroep Stil…) de avond verzorgen. Een uur over hemels gezang, over het lied in de Bijbel, luisteren naar de favorieten van Stil en uiteraard met ruimte voor samenzang. De avond vindt plaats in de Mariakerk in Vollenhove, van 20:00 uur tot circa 21:00 uur. De kerken van Vollenhove en Sint Jansklooster heten iedereen van harte welkom.

Preek