Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Liefde voor muziek - 10 jaar nieuwe Liedboek

Op Valentijnsdag, dv 14 februari 2024, van 20:00-21:30 uur in de Mariakerk zingen we een liefdeslied op het kerkelijke lied.

Al eeuwenlang wordt er in kerken en thuis gezongen tot Gods eer. Inmiddels bestaat het nieuwe ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’ ruim tien jaar. Het is een veelzijdige bundel met een schat aan oude vertrouwde liederen, zoals de Psalmen en veel gezangen, maar ook een grote variëteit aan nieuwe pareltjes van liederen. Daarnaast zijn er gebeden en gedichten in te vinden.

Tijdens deze interactieve muzikale avond verkennen we wat dit nieuwe liedboek ons heeft gebracht, welke muzikale rijkdom er nog onontdekt is en hoe het liedboek ons zingend door de tijden van de dag, van het jaar en van het leven begeleidt. Hopelijk wordt hiermee onze liefde voor de liederen die we samen voor God mogen zingen nog groter.

Georganiseerd door Raad van Kerken, Vorming en Toerusting.
Spreker: ds. Douwe Wijmenga.
Woensdag 14 februari 2024, 20.00-21.30 uur in de Mariakerk.

Liedboek