Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie: samen voor de voedselbank 2024

De actie voor de Voedselbank was vorig jaar een groot succes. Ook dit jaar willen we, samen met alle kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster, een inzamelingsactie voor de voedselbank organiseren.

Nog altijd zijn er mensen die in financiële moeilijkheden zitten of komen. Door de stijgende prijzen van voedsel en energie blijken er meer mensen gebruik te maken van de Voedselbank. De Voedselbank krijgt veel aanvragen voor voedselpakketten.

Armoede kan iedereen treffen; het overkomt zowel hoogopgeleide als kansarme mensen.

Daarom organiseren we ook dit jaar een actie voor Voedselbank Steenwijkerland.

We roepen iedereen op om producten te geven

ZATERDAG 10 februari 2024 openen we de deuren van de kerken en kan iedereen de producten brengen naar:

In Vollenhove: Grote Kerk, Kerkplein 4, tussen 10.00 – 14.00 uur

Maria Kerk, Bisschopstraat 32, tussen 10.00 – 12.00 uur

NGK de Hoeksteen, Kerkstraat 25, tussen 10.00 – 13.00 uur

Rooms Katholieke Kerk, Kerkstraat 40, tussen 10.00 – 14.00 uur

In Sint Jansklooster: Johanneskerk, Leeuwte 81, tussen 10.00 - 12:00 uur

De Kapel, Molenstraat 33, tussen 10.00 – 14.00 uur 

NGK Kadoelen, Bergkampen 14, tussen 10.00 – 13.00 uur

Op zondag 11 februari vóór de kerkdienst bij de CGK Sint Jansklooster, Molenstraat 14.

Ook op zondag 11 februari vóór de kerkdienst in de Grote Kerk en de Kapel kunt u producten afgeven.

Hierbij de voorkeurslijst van de Voedselbank:

- Rijst

- Macaroni

- Pastasaus

- Houdbare melk

- Zonnebloemolie

- Thee

- Oploskoffie

- Tandenborstels en tandpasta

De Voedselbank is ook heel blij met Douwe Egberts (DE)-punten!

Bent u zelf niet in de gelegenheid om producten te kopen, maar wilt u wel iets bijdragen? Dan mag u ook een gift brengen op de bovengenoemde tijdstippen in een van de kerken.

Op 11 februari is de collecte voor de Voedselbank. U kunt uw bijdrage ook storten op banktekeningnummer NL65 RBRB 0691624674 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint Jansklooster o.v.v. Voedselbank.

Het is goed om te beseffen dat alles wat we hebben, ons ook gegeven is; wij kunnen daar ook weer van uitdelen.

Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Matheus 25:35

Doet u mee?? We hopen op een goede opbrengst!!

V