Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Viering Heilig Avondmaal – Goede Vrijdag 29-3-2024

Op Goede Vrijdag 29 maart aanstaande hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.

Avondmaalsdienst Grote Kerk om 10.00 uur en om 19.30 uur

U bent van harte uitgenodigd.

Zoals eerder zal de Avondmaalscollecte weer op de tafel in de schaal worden gehouden.  

Als u slecht ter been bent en opgehaald wilt worden kunt u gebruik maken van de autodienst. Meldt u dat dan wel even tijdig op 0527-245526.

Avondmaalsdienst Nieuw Clarenberg 15.30 uur

Er wordt om 15.30 uur een Avondmaalsdienst gehouden in Nieuw Clarenberg en deze is niet alleen beperkt tot onze gemeenteleden die wonen in Nieuw Clarenberg. Ook u kunt en mag daaraan deelnemen en ook daar bent u van harte uitgenodigd. Wel vragen we hier of u dit van tevoren wilt aangeven in verband het voorbereiden van het Avondmaal door de diaconie. Dat kunt doen via de mail en het telefoonnummer die onder “Thuis meevieren” genoemd worden. 

Thuis meevieren

Sinds corona hebben we een mogelijkheid ingevoerd waar u nog steeds gebruik van kunt maken, namelijk het thuis live meevieren via internet of kerktelefoon. Voor de thuisviering maken we zakjes klaar met brood en wijn en dat kunt u via de inmiddels gebruikelijke weg aan ons doorgeven. De zakjes kunnen worden afgehaald of worden gebracht. Mocht u dat willen, dan wordt u verzocht om dat bij ons kenbaar te maken. Dit kan als volgt:

1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op donderdag 28 maart a.s. op:  lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl

2. Of u belt ons op nummer 06-20460515 ook vóór 17:00 uur op 28 maart a.s. 

U geeft daarbij het volgende op:

- Uw naam

- Uw adres

- Aantal personen (= aantal zakjes)

- U geeft aan of u:

* Het bezorgd wilt hebben in het tijdvak 20.30-21.00 uur op donderdag 28 maart a.s;

* Het zelf afhaalt tussen 20.15-20.30 uur in de Grote Kerk op 28 maart a.s..

Zo ziet u maar, er zijn diverse mogelijkheden om gezamenlijk met andere broeders en zusters het Avondmaal te vieren. Van harte uitgenodigd.

A