Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

15 mei toerustingsavond ‘Bonhoeffer uitgedaagd om te belijden’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaand kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van geestelijke boeken. Tot op de dag van vandaag fascineert en inspireert hij velen binnen en buiten de kerk.

Op 9 april 1945 wordt hij, na een gevangenschap van twee jaar, in het concentratiekamp Flossenbürg ter dood gebracht vanwege zijn rol bij het verzet. Al jong kiest Bonhoeffer vanuit een diepe geloofsovertuiging partij: hij wil op geen enkele manier medeverantwoordelijk zijn voor de nazimisdaden, die in 1933 beginnen met geweld tegen Joden. Hij is een van de vooraanstaande theologen binnen de Bekennende Kirche (belijdende kerk), die zich tegen het fascisme uitspreekt in de jaren 33- 45 van de vorige eeuw.

Enkele uitspraken van Bonhoeffer die ook vandaag nog van betekenis zijn, waarin het christelijk geloof steeds meer naar de marge van de samenleving gaat:

“Wij zijn het God en onszelf verschuldigd om in de toekomst te geloven.”

“Alleen wie Joden liefheeft, mag Gregoriaanse gezangen zingen.”

“We moeten leren leven alsof elke dag onze laatste kan zijn.”

Ds. G.J. Röben, voorganger van de Hervormde Gemeente in Vollenhove, zal hierover spreken op woensdag 15 mei in de NGK Sint Jansklooster – Kadoelen (Bergkampen 14). De avond begint om 19:30 uur. De koffie staat dan klaar; iedereen is van harte welkom!

Q