Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Er is gedoopt

Zondag 28 januari jl. mochten de volgende kinderen het teken van Gods verbond ontvangen.

DoopBij hun doop kregen ze allen een tekst mee:

Jayden Jansen: Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. (Ps. 98: 1)

Rivano Mooiweer: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw. Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. (Ps. 98: 3, 4)

Ilena Ningetje van Elswijk: Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden (Ps. 25: 10)

Luca de Roo: Hoe kostbaar is uw liefde, God! Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. (Ps. 36: 8, 10)

Marian Jolie Paters: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. (Ps. 103: 13)

Gerrit Roelof Paters: De HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. (Ps. 103: 17)

Voor foto's klik hier: foto's doopdienst 28 januari 2018

Nieuwsoverzicht