Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nieuwe Rekeningnummers

Per 1 november worden de rekeningnummers van de betaalrekeningen van onze gemeente gewijzigd.

Nieuwe rekeningnummersGiften kerk

 Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekeningen van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente (bijvoorbeeld voor actie Kerkbalans)? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

 Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

NL10 RABO 0373 7310 78: dit is de nieuwe algemene rekening van de gemeente.
Op bovenstaande rekening kunt u ook de betalingen voor collectebonnen voldoen.

NL73 RABO 0373 7311 08: dit is de nieuwe rekening Generale Kas Lidmaten.
NL51 RABO 0373 7311 16: dit is de nieuwe rekening Generale Kas Doopleden.
(Generale Kas is de zogeheten Solidariteitskas)
NL85 RABO 0373 7310 86: dit is de nieuwe rekening voor de Dankdagcollecte.
NL63 RABO 0373 7310 94: dit is de nieuwe rekening voor Quotumcollecten
(o.a. de Paascollecte en de Eindejaarscollecte)

De nieuwe rekeningnummers zullen vanaf 1 november a.s. ook op de acceptgiro’s vermeld staan.

NB: rekeningnummer NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters blijft gewoon bestaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

Nieuwsoverzicht