Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Terugblik doopdienst 11 november 2018

Foto's van de doopdienst zijn te vinden op de ledenpagina!

DoopZondag 11 november mochten de volgende kinderen worden gedoopt:

Teije Jan Boxum: ‘Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden’ (Ps. 25: 10)

Jorn Apperlo: ‘Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ (2 Kor. 3: 6)

Ramon Mosterdijk: ‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.’ (Heb. 13: 20,21a)

Foto's van deze dienst zijn terug te vinden op de ledenpagina.

Nieuwsoverzicht