Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Herinnering Solidariteitskas

Solidariteitskas: kerkelijke gemeenten die elkaar helpen, die elkaar de hand toereiken

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: kerkelijke gemeenten die elkaar helpen, die elkaar de hand toereiken. Weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.Solidariteitskas

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

In mei van dit jaar heeft u een folder over de solidariteitskas ontvangen met daarbij de vraag of u een bijdrage wilde doen. Veel gemeenteleden hebben al bijgedragen aan de solidariteitskas, echter zijn er ook nog veel die dat (nog) niet hebben gedaan. Daarom worden er deze week herinneringen verstuurd naar de gemeenteleden die nog geen bijdrage hebben gedaan aan de solidariteitskas.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken door middel van de bijgevoegde acceptgiro, maar dit kunt u ook doen via een overschrijving op IBAN-nummer NL73 RABO 0373 7311 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Vollenhove.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuwsoverzicht