Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerk zijn we samen

Actie Kerkbalans 2019

Actie kerkbalans

We zijn gewend om in de kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor de eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle gemeenteleden.
Daarvoor is de actie Kerkbalans, om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk in én door de kerk.
Met de inkomsten worden onder andere de lopende kosten van de Grote Kerk, de Kapel en Tilvoorde gefinancierd. Daarnaast kunnen we voorzien in twee predikantsplaatsen en zijn er gelden voor pastoraat en jeugdwerk. 

   Dus geef om je kerk. En geef vóór de kerk!                                                                                   

Actie Kerkbalans 2019 duurt van zaterdag 19 januari tot en met zondag 3 februari 2019. In deze periode bezorgen de vele vrijwilligers de enveloppen met een folder en toezeggingsformulier bij u en jou en halen deze later weer op.

U/jij doet toch ook mee met actie Kerkbalans? Wij danken u en jou heel hartelijk voor uw en jouw bijdrage!

 

                             ‘De kerk is er voor u, voor jou en voor onze naaste’


 

NB: in de folder van actie Kerkbalans 2019 zijn per abuis verkeerde data aangegeven voor de periode van actie Kerkbalans 2019. De hierboven vermelde periode is juist.

Nieuwsoverzicht