Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Vermindering werktijd ds. Wolters

Dick Wolters gaat voor 10 uur per week aan de slag bij IZB-focus. Een deel van zijn werkzaamheden zullen overgenomen worden door een kerkelijk werker

FocusDe kerkenraad is in haar vergadering van 8 januari jl. akkoord gegaan met een vermindering van werktijd voor onze predikant Dick Wolters.

De afgelopen periode heeft hij gesolliciteerd naar de functie van trajectbegeleider bij IZB-focus. Daarbij gaat hij andere gemeenten begeleiden in nieuwe vormen van missionair gemeentezijn. IZB-focus legt daarbij het accent op het “trainen” van gemeenteleden in de navolging van Christus, zodat zij in hun eigen omgeving getuigen van Hem zijn. Speerpunten van zijn werk zullen dan worden het toerusten van kerkenraden en het neerzetten van een programma van vorming en toerusting.

Hij is aangenomen voor 10 uur in de week, gedurende 2 jaar, deze aanstelling kan eventueel in de toekomst ook uitgebreid en verlengd worden.

Komende week starten we met de sollicitatieprocedure voor het aanstellen van een kerkelijk werker voor 10-15 uur per week om een deel van zijn werkzaamheden over te nemen.

Wij wensen Dick Gods zegen toe in deze nieuwe uitdaging.

Nieuwsoverzicht