Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkbalans

Kerkbalans voorlopig resultaat

Kerkbalans

 

Actie Kerkbalans 2019

Het College van Kerkrentmeesters is verheugd u mee te kunnen delen dat de 1e telling van de toezeggingen voor Actie Kerkbalans 2019 een mooi resultaat heeft opgeleverd: een bedrag van bijna € 165.000! Ter vergelijking: in 2018 was het totaal toegezegde bedrag € 167.850.

Het College wil u en jou hartelijk bedanken voor uw en jouw toezegging!
Ook gaat speciale dank uit naar alle vrijwilligers die zich, op welke wijze ook, hebben ingezet om Actie Kerkbalans 2019 te laten slagen.

Wanneer u nog geen bedrag heeft toegezegd voor Actie Kerkbalans 2019, maar dit nog wel in uw planning ligt, kunt u het toezeggingsformulier (in een gesloten envelop) inleveren bij de heer J. Bron, Bisschopstraat 58, 8325 BD Vollenhove. Heeft u geen formulier meer,  dan kunt u een nieuw exemplaar opvragen door een mail te sturen naar cvkfinancieel@hervormdvollenhove.nl

Nieuwsoverzicht