Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Aanstelling kerkelijk werker

Met vreugde kunnen we u berichten dat we een kerkelijk werker hebben gevonden, die voor 12 uur per week zal werken binnen onze gemeente. Het is Heidi Kramer, hieronder stelt ze zichzelf voor. Ze zal op 24 maart in de ochtenddienst worden bevestigd in haar bediening.

Mag ik mij even voorstellen?

Heidi KramerMijn naam is Heidi Kramer. Vanaf 24 maart a.s. mag ik de uren die ds. Wolters bij de IZB gaat werken, gaan invullen. Dat zal dan vooral gaan om pastoraat en een klein stukje catechese.

Om een beetje een idee te krijgen wie ik ben, zal ik iets over mijzelf vertellen.

Sinds 1988 ben ik getrouwd met Sjoerd Kramer. Wij hebben in ons huwelijk drie kinderen gekregen: Francisca (1989), Cees (1991) en Arie (1997). Francisca is al een tijdje het huis uit en ook Cees heeft ondertussen een eigen stekje.

We zijn bebe (= opa) en oma van Isabella en Lorenzo.

Ik ben opgegroeid in Emmeloord en nadat we een kleine twee jaar in Kampen gewoond hebben i.v.m. het werk van Sjoerd en mijn studie, zijn we weer terug gegaan naar de polder, waar we sinds 1989 weer met veel plezier wonen.

Na mijn VWO-examen in 1984 ben ik theologie gaan studeren in Kampen.

Helaas heb ik deze studie niet af kunnen maken, omdat wij al vrij snel na ons trouwen twee kinderen mochten krijgen. Dan blijkt dat een studie echt niet samen gaat met een gezin met jonge kinderen.

Toch ben ik altijd betrokken geweest bij het kerkenwerk en mijn verlangen om de studie nog weer eens op te pakken is eigenlijk nooit weggeweest.

Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik de kans kreeg om in 2005 opnieuw een theologische studie te gaan volgen – nu aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

In 2011 ben ik afgestudeerd en ik merk echt dat God dit op mijn weg heeft gebracht en dat Hij mij (en ons gezin) daarin ook voortdurend leidt. Dank aan Hem!

Van 2009 tot 2017 ben ik als kerkelijk werker verbonden geweest aan de gemeente van Kampereiland.

Sinds 2015 ben ik werkzaam in Oldemarkt – Paasloo, waar ik naast veel bezoekwerk ook catechisatie geef, en af en toe een gesprekskring leidt.

Daarnaast mag ik ook met regelmaat voorgaan in kerkdiensten in de omgeving, en soms wat verder weg; dit zijn dan vooral diensten voor doven en slechthorenden. In deze diensten gebruik ik dan ondersteunde gebaren.

Op een – voor mij toch wel – hele bijzondere manier is Vollenhove op mijn pad gekomen.

Eigenlijk vanaf het allereerste moment ‘voelde het goed’.

Ik heb er dan ook erg veel zin in om aan de slag te gaan. Dat zal van beide kanten wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we met Gods leiding zeker met elkaar op pad mogen gaan. Wanneer we op Hem vertrouwen, dan zal Hij ons niet beschaamd doen staan.

Natuurlijk kunt u altijd telefonisch of per mail contact met mij opnemen.

Dat we met elkaar een gezegende periode tegemoet mogen gaan.

 

Een hartelijke groet,

Heidi Kramer – de Jong

hkramer@hervormvollenhove.nl

Nieuwsoverzicht