Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nadat ze de lofzang gezongen hadden

Huisliturgie voor de veertigdagetijd

40dagenVandaag begint de veertigdagentijd. Tijd van bezinning en inkeer.

Als predikanten in deze regio hebben we voor elke dag een korte meditatie geschreven. 

Onze gemeenteleden hebben dit boekje ontvangen. Hier vind je de digitale versie.

We hopen dat u deze tijd tot Pasen bezieling vindt!

Nieuwsoverzicht