Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Armoedeweekend op 30 en 31 maart

Op 30 en 31 maart zal het Armoedeweekend plaatsvinden. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Dorotty Oekraïne. Tevens is er een kledinginzameling voor het Leger des Heils.

Armoedeweekend

De diaconie van de Hervormde gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster handelt vanuit het Bijbelse principe van omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Dit doet de kerk al vanaf het begin van haar bestaan. Ze wil mensen met elkaar in contact brengen om aan de ander dienstbaar te zijn. De diaconie biedt steun aan mensen die dat nodig hebben. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk en wereldwijd.

Ook dit jaar wil de diaconie daarom een actie organiseren rondom de armoededienst van zondag 31 maart. Dit jaar willen we de armoedeactie met en voor Stichting Dorotty Oekraïne organiseren. Deze stichting verleent hulp in Oekraïne, aan mensen die het financieel veel minder hebben dan wij. Mensen die leven in slechte huizen, voor wie medische zorg onbetaalbaar is, die hun kinderen geen toekomst kunnen bieden d.m.v. een studie. In dit artikel leest u meer over het werk van Dorotty. Ook vindt u informatie over de activiteiten die op zaterdag 30 maart plaats zullen vinden rondom deze armoedeactie en over hoe u deze actie kunt ondersteunen.

De diaconie hoopt op uw medewerking en bidt voor een geslaagde actie.

Wie zich bekommert om een vriend in nood, toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. (Job 6:14)

Programma

Zaterdag      : 30 maart
Plaats           : in en om de Grote Kerk Vollenhove
Tijd               : van 15.00 uur tot 19.00 uur
In de tent naast de kerk is er van alles te doen.
Zo staat er een stand met diverse Oekraïense spullen en is er info over Stichting Dorotty Oekraïne, met o.a. een fotopresentatie. Er is koffie of thee met heerlijke zelfgebakken taart, maar ook andere lekkernijen, zoals een broodje hamburger en gebakken vis.In en om de tent zullen er diverse kinderspelen worden georganiseerd. Ook zal er door de jeugd van de tienerdienst diverse dingen georganiseerd worden. Er zal een springkussen aanwezig zijn met nog veel meer leuke spelen. U kunt in de kerk kleding voor het Leger des Heils inleveren.

Zondag        : 31 maart
Plaats           : Grote Kerk Vollenhove
Aanvang      : 10.00 uur
Voorganger    : Ds. D. Wolters
Organist         : Johan Thijssen
Muzikale medewerking door: Elise Mannah
De dienst zal in het teken staan van de armoede in Oekraïne. Na de dienst is er koffie of thee en voor de kinderen is er limonade. Voor iedere kop koffie of thee doneert de diaconie € 1,00 voor het goede doel.

Stichting Dorotty Oekraïne

Doel
Het doel van de stichting is het geven van hulp, in de meest brede zin van het woord, aan mensen in Oekraïne. Centraal gaat het daarbij om kleinschalige, concrete en directe hulp aan mensen of instellingen met een acuut probleem.
Twee keer per jaar brengt een afvaardiging van de stichting een bezoek aan Oekraïne. Afgeronde, lopende en mogelijk nieuwe projecten worden dan bezocht. In bijzondere gevallen wordt er ter plaatse direct hulp geboden als de situatie daar om vraagt.
In de loop van de jaren is er op velerlei manier financiële hulp verleend, zoals hulp aan kerken, scholen en het ziekenhuis, maar ook hulp bij medische projecten, zoals operaties en medicijnen. Daarnaast is er veel hulp verstrekt bij het opknappen van huizen. Uiteraard laten we bij elk gezin dat we bezoeken een boodschappen-pakket achter. Met Pasen en met de Kerst worden er zo’n 90 voedselpakketten rondgebracht.
Kortom, daar waar hulp nodig is en we kunnen helpen doen we dat.

Hoe kunt u deze actie steunen
U kunt de hieronder aangegeven kavels kopen en ons daarmee steunen. Wij gaan dan het geld in Oekraïne besteden aan het door u gekozen project. U kunt het te betalen bedrag naar IBAN NL65 RBRB 0691 6246 74 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove overmaken (o.v.v. Dorotty). Ook is het mogelijk om het geld in een gesloten enveloppe in de kerk in te leveren.

U kunt ook een gift overmaken naar Stichting Dorotty Oekraïne (IBAN NL07 RABO 0117 3880 68).
Stichting Dorotty Oekraïne heeft  de ANBI-status (RSIN 8154.85.839), zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor meer info zie: www.dorotty.nl

Kavel 1:                                           
Zaad en pootgoed                           …. x € 5,- = ....

Kavel 2:
Zak aardappelen                              …. x € 10,- = ….
     
Kavel 3:
Boodschappen                                …. x € 15,- = ….

Kavel 4:
Brandhout                                       …. x € 20,- = ….
 
Kavel 5:
Kinderbijbels
en/of schoolspullen                         …. x € 25,- = ….

Kavel 6:
Bijdrage voor een biggetje,
een kalf of een aantal kippen            …. x € 25,- = ….

Kavel 7:
Bijdrage voor een well
of aanpassing van een huis,
b.v. nieuw kozijn of deur                   …. x € 50,- = ….

Kavel 8:
Bijdrage voor medische hulp, b.v. kosten operatie of medicijnen …. x € 100,- = ….
 

U kunt het totaal bedrag overmaken naar:
NL65 RBRB 0691 6246 74   
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente
Vollenhove / Sint Jansklooster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht