Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

De FocusScan is geopend!

Vul allen zo veel mogelijk deze digitale enquête in. En moedig ook anderen daartoe aan!

FocusDe komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente.  Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Vanaf 27 mei tot 18 juni kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan

Op 2 juli wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag.  Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

 

Plaats: Tilvoorde

Datum: 2 juli

Tijd: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Instructie voor het invullen van de FocusScan

Klik op deze link. Hier kunt u uw gemeente kiezen.

U moet hierbij een wachtwoord invullen.

Het wachtwoord: Stad&Ambt

Volg vervolgens de instructies die op de website staan.

 

Papieren vragenlijst

Voor degenen die niet in de mogelijkheid zijn om de vragenlijst online in te vullen is er een papieren versie beschikbaar. Deze kunt u achterin de kerk vinden. De luisteraars van de kerktelefoon krijgen er één thuis bezorgd. Daarnaast kunt u er één krijgen via de predikanten of de scriba. De enquêtes kunt u achterin de kerk weer inleveren, of bij de predikanten, of scriba.

 

Wij willen graag zo veel mogelijk gemeenteleden – jong en oud – horen! Daarom roepen we u allen met klem op om deze enquête in te vullen!

Nieuwsoverzicht