Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Samenkomst Raad van Kerken op Eerste Pinksterdag

Op 9 juni gaan we samen het feest van de Heilige Geest vieren!

Samen het feest van de Heilige Geest vieren, dat is wat de Raad van Kerken (Vollenhove – Sint Jansklooster) graag wil doen tijdens de samenkomst op zondag 9 juni. Het thema is ‘Samen in de naam van Jezus’. Uiteraard zal dit bekende lied, onder begeleiding van Jan Pieter van Eerde, gezongen worden. Ook zijn er een tweetal Taizé liederen in de liturgie opgenomen, die haar oorsprong hebben in de internationale christelijke oecumenische gemeenschap Taizé. De samenkomst begint om 19:00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Kadoelen (Bergkampen 14, Sint Jansklooster). Ds. H.J.H. Pap uit Sint Jansklooster zal de dienst leiden. Er is een collecte bestemd voor de diverse activiteiten die de Raad van Kerken jaarlijks organiseert. De voorbereidingscommissie hoopt op een mooie opkomst, ongeacht ieders (kerkelijke) achtergrond, want iedereen is welkom om het Pinksterfeest mee te maken.

Pinksteren

Nieuwsoverzicht