Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Laatste dagen van de FocusScan

Degenen die hem nog niet hebben ingevuld: nog 3 dagen tijd!!!

FocusDeze weken wordt er onder begeleiding van de IZB een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente.  Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Tot 18 juni kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan

Op 2 juli wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag.  Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

 

Plaats: Tilvoorde

Datum: 2 juli

Tijd: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Instructie voor het invullen van de FocusScan

Klik op deze link. Hier kunt u uw gemeente kiezen.

U moet hierbij een wachtwoord invullen.

Het wachtwoord: Stad&Ambt

Volg vervolgens de instructies die op de website staan.

 

Op 14 juni waren er 93 enquetes ingevuld. We zouden het geweldig vinden als dit aantal in dit weekend werd verdubbeld!!! Dus doe allen mee!!!

Nieuwsoverzicht