Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Focus

De voorbereidingen zijn in volle gang!

De kerkenraad heeft besloten om mee te doen met het IZB-Focustraject. De wereld om ons heen is volop in beweging, verandert snel en dat heeft ook grote invloed op ons. Secularisatie stopt niet bij de kerkdeur, die dringt door tot in ons eigen hart. Hoe reageren we daar als kerk en als christen op? We zijn verlegen om woorden waarmee we kunnen uitleggen wat we geloven, waar we voor staan en wat het Evangelie te bieden heeft. Hoe vertalen we de grote woorden van ons christelijk geloof naar het leven van alledag? Zijn we eigenlijk wel herkenbaar als christenen? Het Focus-traject is erop gericht dat christenen steeds meer gaan leven als getuigen van Christus in hun eigen omgeving. Het gaat niet om het veranderen van vertrouwde vormen of het opzetten van nieuwe programma’s in de kerk. Bestaande activiteiten zoals de erediensten, kringwerk, catechese en pastoraat krijgen een nieuwe focus. Hiervoor worden materialen voor gesprekskringen, gemeenteavonden, cursussen, etc. aangeboden. In het vertrouwen op Heer van de Kerk en met de leiding van de Heilige Geest gaan we vol verwachting met elkaar op pad. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort zullen we u verder informeren. Wilt u dit traject in uw voorbede gedenken? Meer informatie kunt u vinden op www.izb.nl/focus

 

IZB Focus

Nieuwsoverzicht