Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Focusnieuws

Afgelopen zondag hebben we in de Niklaaslezing het nodige verteld over het FocusTraject zoals we dat de komende twee jaar in zullen gaan. Dankbaar zijn we voor de grote opkomst! Hieronder een kort overzicht van diverse zaken:

 

Gemeente-breed

We zullen in zo veel mogelijk activiteiten de thema’s van Focus terug laten komen. In de diensten, het jeugdwerk, het kringwerk, bij vergaderingen van diverse geledingen. Het zou mooi zijn als we met de hele gemeente – jong en oud – onderweg zijn.

Kringwerk

In principe verweven we de thema’s door al het gemeenteleven heen. Er worden dus geen extra activiteiten georganiseerd, of extra dingen van u gevraagd. Wel geven we u ter overweging om – indien dat nog niet het geval is – zich aan te sluiten bij een kring. In een kleine groep kom je namelijk Focustot veel diepere gesprekken. Achterin de kerken ligt een flyer met een overzicht van alle kringen.

Jeugdwerk

Ook het jeugdwerk is aangehaakt! Rond kerst zullen alle kinderen en tieners een boekje krijgen en een overzicht van de Focusdiensten. Het zou mooi zijn als ze hun werkboekje naar elke Focusdienst meenemen!

Materiaal

Al het materiaal is te bekijken achterin de kerken. Het materiaal voor het jeugdwerk wordt door de leiding verspreid. Het volwassen materiaal én het boekje voor de gezinnen kunt u gratis bestellen via focus@hervormdvollenhove.nl

Flyer

Zie de flyer voor de nodige kringen (klik op de volgende link): /userfiles/files/Flyer%20kringwerk%20Focus%20Vollenhove.pdf

Toerustingsavond kringwerk

Woensdagavond 8 januari is er om 20.00 uur een toerustingsavond in Tilvoorde voor alle kringen. We bekijken het thema van het eerste blok en leren met het materiaal werken. Het zou mooi zijn als in ieder geval één of twee kringleden (per kring) aanwezig zijn. Daarnaast is iedereen welkom die belangstelling heeft in een kring, maar er nog geen een gevonden heeft. Samen starten we het nieuwe blok!

Nieuwsoverzicht