Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie Kerkbalans 2020

Geef om je kerk, en geef vóór je kerk!

We zijn gewend om in de kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor onze eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle gemeenteleden.
Daarvoor is Actie Kerkbalans, om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk ín en dóór de kerk.

Geef voor je kerk

 

 

 

 

 

 

Actie kerkbalans
Met de opbrengsten uit Actie Kerkbalans kunnen we onder andere voorzien in twee predikants-plaatsen, zijn er gelden voor pastorale werkzaamheden en het jeugdwerk.
Daarnaast worden met de opbrengsten uit Actie Kerkbalans de lopende kosten van de Grote Kerk, de Hervormde Kapel en Hervormd Centrum Tilvoorde gefinancierd.

Dus geef om je kerk. En geef vóór je kerk!

Actie Kerkbalans 2020 duurt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020.
In deze periode bezorgen de vele vrijwilligers de enveloppen met folder en toezeggingsformulier.  
Wilt u het ingevulde toezeggingsformulier in de antwoordenvelop doen? De antwoordenvelop wordt later weer bij u opgehaald.

Doet u ook mee met actie Kerkbalans? Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

 

Kerkbalans 2020

Nieuwsoverzicht