Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Armoedeweekend

De diaconie van de Hervormde gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster handelt vanuit het Bijbelse principe van omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Dit doet de kerk al vanaf het begin van haar bestaan. Ze wil mensen met elkaar in contact brengen om aan de ander dienstbaar te zijn. De diaconie biedt steun aan mensen die dat nodig hebben. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk en wereldwijd.

Ook dit jaar wil de diaconie daarom een actie organiseren rondom de armoededienst van zondag 19 april. Dit jaar willen we de armoedeactie voor Tanzania organiseren. Gemeentelid Kyllian Lassche gaat deze zomer naar Tanzania met 5 medestudenten van zijn school. Momenteel zijn ze oude machines aan het repareren die vervolgens naar Tanzania gebracht worden. Kyllian en zijn medestudenten gaan de lokale bevolking leren hoe ze met deze machines meubels kunnen maken. 

Als u op de afbeelding klikt ziet u meer informatie over de activiteiten die op zaterdag 18 april plaats zullen vinden en hoe u deze actie kunt steunen. 
 

De diaconie hoopt op uw medewerking en bidt voor een geslaagde actie.

Armoedeweekend

Nieuwsoverzicht