Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkdienst 22 maart met beeld

Jezus geeft zichzelf voor ons! Dat is het thema van de dienst van komende zondag. Deze wordt om 10 uur live uitgezonden vanuit de Mariakerk. Ds. Dick Wolters is de voorganger.

KruisHet is geweldig om te zien hoe we in deze tijd tot nieuwe initiatieven komen en nieuwe samenwerking. De komende periode gaan we de diensten uitzenden vanuit de Mariakerk. Op die manier kan iedereen thuis niet alleen met geluid, maar ook met beeld de dienst mee beleven. Gemeenteleden die thuis gewend waren om via de zogenaamde "Lucaskastjes" te luisteren, kunnen dat gewoon doen. Het geluid wordt namelijk ook via onze "eigen" kerktelefoon uitgezonden.

Klik hier voor de link naar de live beelduitzending.

Klik hier voor de uitzending via onze internetpagina.

 

Liturgie

(Gebruikmakend van Liedboek 2013)

Psalm 68: 7

Stilte, Votum en groet

Lied 558: 1, 8, 9

Gebed om opening van het woord en verlichting met de Geest

Kinder- en tienermoment (zie hieronder)

Lied Waarom bleef U zo stil?

Lezing: Lucas 23: 33-43

Psalm 31: 1, 2

Verkondiging

Lied 578: 1, 4, 6

Geloofsbelijdenis

Lied 575: 1, 2

Gebed

Lied ELB 212 

Zegen

 

Kinder- en tienermoment

Tijdens de dienst zal er ook een kort kinder- en tienermoment zijn. We vragen dan aandacht voor een aantal kleurplaten die jullie kunnen downloaden. Het is de bedoeling dat de kinderen en tieners deze inkleuren en bij iemand door de brievenbus doen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken! Je kunt denken aan ouderen, zieken, of kwetsbaren die in deze tijden de deur niet uit mogen of durven. Op deze manier tonen we onderling onze betrokkenheid. Ideetje: als je deze kleurplaten al van te voren uitprint, kunnen je kinderen tijdens de preek hiermee aan de gang!

Download de kleurplaten

 

Nieuwsoverzicht