Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Diaconie en Corona/COVID-19

We maken als inwoners van Nederland en als lid van onze gemeente een ongekende tijd door. Een tijd van quarantaines en zelfs ‘kerksluiting’ als gevolg van een vervelend virus. Hoewel onze gebouwen gesloten zijn voor samenkomsten, zijn we als kerk geen ‘gebouwen’, maar een gemeenschap van gelovigen en naasten. Gemeente zijn uit zich ook op andere wijze, juist nu. Quarantaine betekent ‘veertig dagen’ en dat dit samenvalt met de veertigdagentijd in aanloop tot Pasen mag een oefening zijn in bezinning, over onszelf en onze relatie tot God, maar ook in relatie tot onze naaste en de wereld, zeker nu we met deze realiteit geconfronteerd worden.

Diaconie en Corona/COVID-19

Corona

We weten niet hoe lang deze situatie gaat duren. Het is onze taak als diaconie om om te zien naar hen die hulp nodig hebben en hoewel fysiek contact daarbij nu een ernstige belemmering vormt is het natuurlijk niet onmogelijk om voor elkaar klaar te staan. Wij zien her en der initiatieven ontplooien en bieden natuurlijk ook onze diensten aan. We zullen dat actief doen waar dat nodig en mogelijk is en doen u/jij als broeders en zusters van dezelfde gemeente een oproep om daarin mee te denken. Enerzijds kan dat door hulp aan te bieden en anderzijds kan dat door hulpbehoevenden zichtbaar te maken. We kunnen mogelijk ondersteunen bij het boodschappen doen of een vaker en belletje plegen.

We hebben daarvoor een emailadres in het leven geroepen voor zowel hulpaanbod als hulpbehoefte. Dus heeft u anderen iets te bieden, mail het ons! Heeft u hulp nodig of kent u iemand die nu hulp kan gebruiken, mail het ons! Dit kan voor beide oproepen op het volgende mailadres:

coronahulp@hervormdvollenhove.nl

Nieuwsoverzicht