Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collectes kerkdiensten in ‘Coronatijd’

Als gevolg van het COVID-19-virus en de daarmee gepaarde regelgeving zijn de kerkgebouwen al een aantal weken gesloten. Dankbaar mogen we zijn dat we door middel van de techniek toch ‘samen’ mogen komen tijdens de erediensten op zondag.

Doordat de kerkgebouwen gesloten zijn, kan er niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd.

U mag zich echter vrij voelen om toch te geven aan de zondagse collectes. Dit kan door uw collecte bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:
NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘collecte eredienst’Collectezak

Wilt u een bijdrage in één bedrag geven? Dat kan, uw bijdrage wordt op de juiste manier verdeeld.

 

Met een vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Nieuwsoverzicht