Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkdienst 29 maart - Schaf mij recht!

Vanuit de Mariakerk zenden we met beeld deze dienst uit waarin ds. Hendri Pap voorgaat. Het is de tweede zondag voor Pasen.

KruisDeze zondag heeft een eigen naam, zondag Judica. Die naam heeft te maken met psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak…We zullen deze psalm ook zingen. Op deze tweede zondag voor Pasen komt vanouds het accent te liggen op de priester die het offer brengt. Met de woorden van Hebreeën ‘Christus is de hogepriester die niet aankomt met het bloed van bokken en kalveren maar met zijn eigen bloed..’ Het richt ons oog al op Palmpasen. Dan komt de priester-koning niet fier en trots op een paard de poorten van Jeruzalem binnen. Hij  is nederig, rechtvaardig en zachtmoedig  en zo gaat Hij op een ezel naar het heiligdom. ‘Dan ga ik op tot uw altaren, tot U o bron van zaligheid..’ Psalm 43:4 berijmd)

Tijdens de dienst zullen we met de kinderen al praktisch bezig zijn en voorbereidingen maken voor feest van Palmpasen. (Zie hieronder)


Het gaat in deze dienst om de liefde van God. Geschokt is de wereld door Corona. Het maakt mensen eenzaam en bang; een medicijn tegen de angst is de liefde van God. Het klinkt door in de geboden en in de schriftlezing uit 1 Johannes 4: die liefde drijft de vrees en angst uit...God is liefde. In liefde vecht Hij voor onze zaak. God maakt zich  niet  goedkoop van ons af. Hij geeft alles om ons recht te doen…

 

Liturgie

Psalm 43: 1 en 3

Stil gebed bemoediging en groet

Aanvangs-tekst 

Lied 303:1, 2 en 3

Smeekgebed

Lied 1010:2 en 3

Gebod 

We zingen Psalm 43:5

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing 1 Johannes 4: 11-19

We zingen ELB 285: 1 en 3

Lezing Markus 14:32-36

We zingen 575:1 en 2

Prediking 

tekstwoorden: 
Hij voelde zich onrustig en angstig worden…Markus 14:33
Volmaakte liefde sluit angst uit 1 Joh.4:18

Geloofsbelijdenis gezongen 340b

In memoriam
Na de stilte zingen we lied 961

Dankgebed voorbeden- stil gebed – Onze Vader gezongen lied 1006.

Slotlied 574:1, 2 en 3

Zegen

 

Kindermoment

Op zondag 5 april is het Palmpasen. Met Palmpasen maken de kinderen altijd een palmpaasstok. Aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd de vraag om een palmpaasstok te maken. Versier de palmpaasstok zo mooi mogelijk. Een uitleg hoe je de palmpaasstok kan versieren kan je in dit filmpje bekijken. Graag willen we de palmpaasstokken in de dienst van 5 april laten zien. Is je palmpaasstok mooi versierd, dan mag je een foto van je palmpaasstok sturen naar Wouter Verkerk: 0615398774. 
Tijdens de dienst van 5 april zullen de foto’s van de palmpaasstokken getoond worden. Op deze manier kan iedereen thuis toch zien wat voor mooie palmpaasstokken er zijn gemaakt. Alvast heel veel plezier en succes gewenst aan alle kinderen!

 

Nieuwsoverzicht