Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkdienst 5 april - Palmpasen

Komende zondag zenden we vanuit de Mariakerk om 10 uur de dienst uit met als voorganger Joy Smit, uit Belt Schutsloot. Hij doet in de vacaturetijd het pastorale werk voor de Mariakerk. Tijdens de dienst worden de foto's getoond van de Palmpasen stokken die de kinderen gemaakt hebben.

Palmpasen

Kindermoment
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Met Palmpasen maken de kinderen altijd een palmpaasstok. Aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd de vraag om een palmpaasstok te maken. Versier de palmpaasstok zo mooi mogelijk. Een uitleg hoe je de palmpaasstok kan versieren kan je in het volgende filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=RXYDxO-2mlw&feature=youtu.be. Graag willen we de palmpaasstokken in de dienst van 5 april laten zien. Is je palmpaasstok mooi versierd, dan mag je een foto van je palmpaasstok sturen naar Wouter Verkerk: 0615398774. 
Tijdens de dienst van 5 april zullen de foto’s van de palmpaasstokken getoond worden. Op deze manier kan iedereen thuis toch zien wat voor mooie palmpaasstokken er zijn gemaakt. Alvast heel veel plezier en succes gewenst aan alle kinderen!

 

 

Hieronder de liturgie voor deze zondag:

 

NLB 440: 1 (Ga, stillen in den lande)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Zacharia: 9: 9

NLB 441: 1 en 2 (Hoe zal ik U ontvangen)

Leefregel

Genadeverkondiging  

Inleiding op ons gebed:
NLB 1003 bewerkt met video-begeleiding
Komt er God een nieuwe morgen? 

Gebed

EVL 376: 1 (Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.)

Kinderen 

Foto’s palmpasen met uitleg door Jose (zie hierboven)

Kinderlied: Hosanna, Hosanna

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 8
Psalm 146: 1, en 4 OUDE BERIJMING 
(Op de melodie van Opwekking 221)

Schriftlezing: Matteüs 21: 1 – 17  [BGT]

NLB 550: 1 en 3 (Verheug u, gij dochter van Sion)

Schriftlezing: Matteüs 21: 1 – 17 [NBV] 

OPW 464: 1 en 3  (Wees stil voor het aangezicht van God)

Verkondiging: Hoe kom je naar Mij?

Psalm 89: 6 (Wij loven, Heer…)

Gebed

Psalm 89: 7 (Hoe zalig is het volk…)

Zegenbede gesproken Amen.

NLB 708: 6  (Mijn schild ende betrouwen)

Nieuwsoverzicht