Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkelijke uitvaart ten tijde van de Corona-crisis

Het Corona-virus heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart zoals deze gevierd wordt binnen onze gemeente. De kerkelijke uitvaart is de plek om het leven van een geliefde te gedenken voor Gods aangezicht en te getuigen van Jezus Christus, die de Opstanding en het Leven is. Daarin vinden we dan ook een bron van troost. Hieronder willen we kort aangeven hoe we in deze crisistijd willen waarborgen, dat de kracht van de kerkdienst behouden blijft.

KruisRouwgesprekken (voorbereiding)

Rouwgesprekken ter voorbereiding op de uitvaart vinden in de ruimte van het kerkgebouw plaats. Dit omdat hier meer ruimte is om de afstand van 1,5 meter tussen personen te kunnen handhaven. Afstand bewaren lukt in de thuissituatie niet.

Het rouwgesprek voeren we met maximaal 2 nabestaanden. De dienst houden we sober.

Mocht een familie in quarantaine geplaatst zijn dan zal het gesprek op een andere wijze moeten plaatsvinden bv via Zoon, Skype etc.

Bij het voorbereiden van de dienst bespreken we duidelijk dat de richtlijnen van het RIVM -hoe vervelend ook- gelden. Dit betekent dat:

- Er alleen gecondoleerd mag worden voorafgaand óf na afloop van de dienst. Er mag dus geen apart moment van condoleren georganiseerd worden.

- Er geen handen geschud mogen worden bij het condoleren.

- Er maximaal 30 personen bij het de dienst c.q. het condoleren aanwezig mogen zijn. Dit is exclusief voorganger, ouderling, koster, organist.

- Er geen nazit cq koffie of thee geschonken mag worden.

- Liturgieën al verspreid in de kerk neerleggen zodat duidelijk is dat mensen uit elkaar moeten gaan zitten.

 Bron: https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genodigden-voor-uw-uitvaartplechtigheid/

 

Bij de dienst zelf

In principe maken we alleen gebruik van de Grote Kerk voor uitvaarten. Wanneer mensen een live-stream met beeld wensen, mogen we ook gebruik maken van de Mariakerk. De Kapel blijft tijdens deze periode gesloten.

Consistoriegebed door de ouderling van dienst: ook hier geldt dat de afstand tussen personen 1,5 meter dient te zijn. We kijken hiervoor goed naar welke ruimte geschikt is en naar het aantal aanwezige personen.

De afstand van 1,5 meter dient ook bewaard te worden bij het betreden van de kerk, bij het plaatsnemen in de banken en het naar de kansel begeleiden van de voorganger.

Let op het gebruik van de microfoons, er zijn in de kerk een aantal microfoons aanwezig. We gebruiken niet elkaars microfoon.

 

Begraafplaats

We volgen de aanwijzingen van de begrafenisondernemer op.

Ook hier geldt weer bewaar de afstand tijdens het lopen naar én op de begraafplaats.

Na de plechtigheid op de begraafplaats is de uitvaart afgelopen en kan iedereen op gepaste afstand van elkaar huiswaarts keren.

De direct naaste familie loopt met ouderling en voorganger op gepast afstand van elkaar terug naar het kerkgebouw waar ouderling en voorganger afscheid nemen van de familie.

 

 Crematorium

Wanneer er sprake is van een crematie worden de richtlijnen cq aanwijzingen van het crematorium gevolgd.

 

 Gedachtenisdienst op een later moment

Eventueel kan op een later moment (na de Coronacrisis) een gedachtenisdienst georganiseerd worden voor een breder publiek.

Nieuwsoverzicht