Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kringwerk tijdens de Corona-crisis

Om duidelijk te maken waarom en hoe we het Focus-kringwerk voortgang willen geven, zijn vandaag brieven verstuurd naar alle kringleden. Hieronder kunt u de inhoud van die brief lezen. Deze nieuwe vormen (individueel of in tweetallen) bieden ook nieuwe mogelijkheden. Misschien dat u niet zo'n groepmens bent, maar wilt u wel in tweetallen meedoen met het Focuswerk! Reageer dan naar: focus@hervormdvollenhove.nl

FocusBeste gemeenteleden,

 

We maken heftige tijden door. Het Corona-virus heeft de samenleving ontwricht. Velen leven in angst. Kwetsbaren, ouderen en zieken komen steeds meer in een isolement. Mensen moeten nieuwe wegen zoeken om hun werk voor te zetten, vaak in combinatie met gezin en zorgtaken. Ondernemers kennen veel onzekerheden. Het zijn tijden waarin we normaal gesproken troost zouden zoeken bij elkaar, bij God en kerk. Helaas is het niet mogelijk om dat fysiek te doen. Daarom is creativiteit nodig om ook in deze tijd wegen te vinden om elkaar te blijven bemoedigen en invulling te geven aan het geloofsgesprek. Vanuit IZB-Focus kunnen we de gemeente daarbij helpen.


Allereerst is het belangrijk om aan te geven waarom we juist nu het FocusTraject voort willen zetten, weliswaar in aangepaste vorm. Het is de visie van Focus dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben. Kernvraag is steeds: hoe volgen we Jezus in de concrete werkelijkheid van ons bestaan? Nu ons bestaan wordt bepaald door Corona en alle uitdagingen die daarbij spelen, verschuift die vraag niet naar de achtergrond, maar is ze nog steeds even relevant! Wat betekent het om Jezus concreet in deze tijd te volgen?


Natuurlijk zijn fysieke kringsamenkomsten niet mogelijk, daarom willen we als FocusTeam een aanvulling schrijven op het bestaande materiaal. U maakt daarbij gebruik van het werkboekje dat u reeds in uw bezit heeft. Bij de gesprekken van blok 2 zullen we een extra aanvulling aanbieden. Deze is allereerst inhoudelijk: extra gespreksvragen gericht op de huidige situatie. In de tweede plaats is de aanvulling ook praktisch: hoe voer je deze gesprekken individueel, of in twee- of drietallen? U kunt dan denken aan moderne media als Skype, of Zoom, maar ook wat ouderwetsere media als mail, brief, of telefoon kunnen ingezet worden. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de manier waarop u graag communiceert!


Rond Pasen zal het extra materiaal beschikbaar komen en zal u digitaal ter beschikking worden gesteld via de kringleiders. Met hen willen we ook in gesprek gaan over de manier waarop de gesprekken in uw concrete groep voortgang kunnen vinden. Heeft u zelf al een voorkeur, qua aantal (individueel,, twee- of drietal) en qua medium (Skype, FaceTime, mail, telefoon, etc)? Geef het dan via uw kringleider aan ons door! Dan kunnen we daarop gericht handelen!

We wensen u van harte Gods nabijheid toe in alles.

 

Met een hartelijke groet,

het FocusTeam

Nieuwsoverzicht