Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Goede Vrijdag - viering van het heilig Avondmaal

Vrijdagavond 19.30 uur gaat ds. Hendri Pap voor in een online-Avondmaalsdienst vanuit de Mariakerk. Hieronder kunt u lezen waarom en hoe we het Avondmaal willen vieren en vindt u de liturgie voor deze dienst

KruisstatieAvondmaal in de stille week

Als kerkenraden van de Mariakerk en de Hervormde Kerk Vollenhove en Sint Jansklooster willen we aangeven hoe de gemeenteleden thuis het Avondmaal dit jaar kunnen vieren.

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. 

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen.  Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus vanouds het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren? 

Evenals de landelijke kerk zien wij een mogelijkheid om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In de Mariakerk zal een klein gezelschap het Avondmaal vieren op de Goede Vrijdag tijdens de avonddienst om 19.30 uur. De gemeenteleden thuis kunnen de dienst  online mee vieren. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. 

Als u wil delen in het brood en de wijn is het goed om ook thuis van te voren het brood en de wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is ons leven! 

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen. 

In Christus verbonden, 

Namens de kerkenraden,

ds. H.J.H. Pap, ds. D. Wolters

 

Liturgie

 

Afkondigingen

We zingen Psalm 42:1 en 2

Stil gebed – bemoediging en groet

Aanvangstekst 1 Petrus 1:14-20

Als het coronavirus dreigt… (tekst A.F. Troost, melodie . Wie maar de goede God laat zorgen)

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
Licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden-
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
Soms ga je door een diep ravijn.

Gebed

Lezing Psalm 23

We zingen 558:1 

Overdenking

We zingen 558:4 

Gemeenschap van brood en wijn.

Tussen het delen van brood en wijn speelt onze organist: ‘Jezus leven van ons leven’ Feike Asma (1912-1984)

We zingen als tafellied 575:1

Lezing Mattheüs 27:27-32 

De organist speelt Da Jesus an dem Kreuze stund BWV 621          
Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

Lezing Matt. 27:33-38 

Annelies Winters zingt Via dolorosa

Lezing Matt. 27:39-44

We zingen 562:1,2 en 3

Lezing Matt. 27:45-50

De paaskaars wordt gedoofd

Beklag Gods

Gebeden- stil gebed- Het Onze Vader.

In stilte verlaten we de ker

Nieuwsoverzicht